Toshi YOSHIDA
Série : Tokyo, la nuit ” yoru no Tokyo “
Restaurants ambulants, 1938